header image
O Nas

 

 


 

 

 

 

Pobierz ulotkę 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników

   Zaprasza

                                      

NA WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU

w dniu 28 marca 2019 roku o godzinie 13:00

w Centrum Konferencyjnym Warszawa – JUPITER ul. Towarowa 22 wejście A Pietro II sala Jowisz

 

 

        Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Związku:


1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Obrad, głosowanie jawne.

3. Powołanie Komisji: Mandatowej, głosowanie jawne. Uchwał i Wniosków , głosowanie jawne.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego WZZC z działalności za rok 2018.

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania Komisja Mandatowa

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu związku za rok 2018.

7. Plan budżetu WZZC na rok 2019. 

8. Dyskusja,

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z Działalności WZZC za rok 2018.

11. Przyjęcie uchwał i wniosków

 

12.  Sprawy różne

 

13. Zakończenie obrad 

 


 

Przewodniczący WZZC

 

Władysław Zalewski

 

 


 

 

W dniu 23 października 2018 roku długoletni pracownik SPEC – Pan Jan Woźnicki obchodził 100 lecie urodzin.

Z tej niezwykłej okazji gościliśmy w domu dostojnego Jubilata przekazując na jego ręce urodzinowy bukiet oraz życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.

Panie Janie kondycji, wigoru i pogody ducha możemy tylko pozazdrościć! Raz jeszcze wszystkiego najlepszego a przede wszystkim dużo zdrowia. 

 

 

 Pan Jan Woźnicki, Maria Brincken - Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, Władysław Zalewski – Przewodniczący WZZC, Bożena Skudlarska – Przewodnicząca Koła Emerytów oraz Małgorzata Suski – przedstawicielka pracodawcy. 

 

 


  

 

 Innowacje i innowacyjność; modne hasło czy sposób na (prze)życie firmy" - szkolenie WZZC- 8 - 10.06.2018"