header image
O Nas


Witamy wszystkich członków i sympatyków na naszej stronie internetowej. 
    

Szkolenie WZZC w Ostródzie 8 - 11 czerwca 2017 roku -

" Ja w strukturze: Od uwarunkowań zewnętrznych do efektywności i rozwoju osobistego"